نوشته‌ها

درس زیست شناسی (تجربی) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

درس حسابان (ریاضی) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

درس ریاضی (انسانی) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

درس جامعه شناسی (انسانی) – چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درس عربی (ریاضی و تجربی) – چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درس زبان – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

درس گسسته ۱۲ (ریاضی) – دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

درس فلسفه ۱۲ (انسانی) – دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

درس ریاضی ۱۲ (تجربی) – دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

درس جغرافی ۱۲ (انسانی) – یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۴