نوشته‌ها

امتحان ورودی یازدهم – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳

امتحان ورودی دهم – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳

درس دفاعی دهم(همه رشته ها) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

درس زمین شناسی یازدهم(ریاضی و تجربی) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

درس روانشناسی یازدهم(انسانی) – پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

درس نگارش یازدهم(همه رشته ها) – چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

درس نگارش دهم(همه رشته ها) – چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

درس جامعه شناسی یازدهم(انسانی) – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

درس هندسه دهم(ریاضی ) – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

درس جامعه شناسی دهم(انسانی) – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷