در روز 13 آبان به مناسبت روز دانش آموز مدیریت و کادر مدرسه ضمن حضور در تمامی کلاس ها ، این ایام را تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای آینده سازان این مرز و بوم کردند.