مسابقات تنیس روی میز منطقه 7 در آذر ماه 98 در سالن ورزشی آموزش و پرورش منطقه 7 شهر تهران برگزار گردید.