پذیرایی از مردم عزیز و تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم