سومین جلسه هم اندیشی اولیا پایه دوازدهم ( ورودی بیست و پنج)

سومین جلسه هم اندیشی اولیا پایه دوازدهم روز پنجشنبه مورخ ۴ مهرماه ۹۸ به منظور ارائه تقویم اجرایی مهر ماه ۹۸ ، ارائه بسته آموزشی و برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان در محل نمازخانه مدرسه برگزار شد.

توصیه های اخلاقی و دینی مدیریت دبیرستان ، برنامه فاز دوم طرح جامع کنکور ، منطق آزمون ها و توصیه های راهبردی و انضباطی و رفتاری از جمله برنامه های این جلسه بود.

روابط عمومی دبیرستان دوره دوم پسرانه علامه امینی