اگر در مدرسه ای عامل پرورشی وجود ندارد یا غیر فعال است

نگاه ما به آن مثل نگاه به مدرسه ای باشد

که در آن معلم وجود ندارد.

(مقام معظم رهبری)

چشم انداز برنامه ها

تربیت دینی به جای آموزش دینی

 1. اعتلاء عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی برپایه قرآن و مکتب اهل بیت(س)
 2. تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار و روحیه مسئولیت پذیری
 3. تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی
 4. تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفند ها و توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی
 5. مقابله با تهاجم فرهنگی
 6. سالم سازی فضای فرهنگی،رشد فضائل اخلاقی
 7. تقویت هویت ملی متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی
 8. توجه به مقتضیات دوره جوانی

محور برنامه ها

 1. طرح جامع قرآنی
 2. طرح سرچشمه آبشار(شناخت اهل بیت)
 3. طرح بصیرت دینی و آموزش معارف دینی
 4. طرح جامع نماز
 5. فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان
 6. کیفیت بخشی به شورای پرورشی
 7. فعال نمودن تشکل های دانش آموزی (شورا و بسیج)
 8. طرح دانش سیاسی
 9. طرح نهضت قرآن آموزی