آموزش در مدرسه ما

با گسترش دامنه فعالیت­های فرهنگی و ایجاد نظام جدید آموزش توجه به واقعیت ­های جامعه بیش از پیش خودنمایی می­نماید. باید باور کنیم انتظاری که فرزندان برای پیشرفت فرهنگی خود از ما دارند کاملاً منطقی است و نباید از هیچ کوششی در تقویت قدرت یادگیری او دریغ نماییم.

با توجه به نیاز دانش­آموزان و تکیه بر دانش و مهارت ­های جدید تعریف برنامه ­ای مشخص و مدون در امورآموزشی می­تواند کمک شایانی در مسیر بالندگی آنان و توسعه تکنولوژی در جامعه بنماید.

مهمترین نظام ارزشی بعد از برنامه­ریزی ساختار آموزش برقراری نظام ارزشیابی می­ باشد که می­توان آن را به عنوان فرآیند کنش متقابل معلم و دانش­آموز تعریف­کرد. ارزشیابی مستمر در طول آموزش قراردارد و معلم دائماً با آن درگیر است و می­تواند از نتایج آن در تعیین گام بعدی آموزش استفاده نماید و باعث رشد و خلاقیت دانش آموز می­شود. هدف ارزشیابی، یافتن کاستی­ها و مشکلات و خطاهای احتمالی است تا با اصلاح آموزش در مراحل بعدی و با ایجاد انگیزه در دانش ­آموزان موجب تداوم یادگیری و پیشرفت تحصیلی او گردد.

*مدرسه هوشمند

در راستای فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت آموزشی در سال تحصیلی جاری به تجهیز و فعال­سازی سایت و آزمایشگاه و کلاس هوشمند دبیرستان پرداخته ­ایم تا با استفاده از تکنولوژی فراهم شده در بالا بردن سطح آگاهی و توانمند سازی دانش­ آموزان بپردازیم.

البته پر واضح است : صرف وجود ابزار و امکانات حتی در بالاترین سطح، بدون همراه شدن انگیزش و تلاش کافی از سوی خود شخص، هیچ­گاه منجر به مطلوب نگردیده و هدف غایی آموزش را تحقق نخواهد بخشید.