مشاوره های تربیتی دانش آموزان

شروع مشاوره های تربیتی دانش آموزان با معاونت پرورشی دبیرستان از روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸

با موضوعات :

  • استعدادیابی
  • مشاوره رفتاری و اخلاقی