اولین مرحله آزمون جامع گزینه دو

اولین مرحله از آزمون جامع گزینه دو ، روز جمعه مورخ ۱۹ مهرماه ۹۸ برگزار گردید.