اولین جلسه شورای دبیران

اولین جلسه شورای دبیران ، روز دوشنبه مورخ ۴ شهریور ماه ۹۸ از ساعت ۱۹ با حضور دبیران و کادر آموزشگاه برگزار گردید.

تدوین و تنظیم و ارائه سیاست های دبیرستان و برنامه های آموزشی و پرورشی (تقویم اجرایی) – آشنایی با کادر مدرسه از جمله اهداف این نشست بود که مدیریت و معاونت آموزشی به آن پرداختند.

این جلسه در ساعت ۲۱ و پس از صرف شام و ثبت عکس یادگاری به پایان رسید.

 

روابط عمومی دبیرستان دوره دوم پسرانه علامه امینی