متولدین آذرماه : امیررضا اسدی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علی ایزدی (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) سیدعلی تفرشی (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) علیرضا چنگیزپور (پایه یازدهم-علوم تجربی) اهورا خلیق رضوی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علی عبادی رامشه (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) امیررضا گودرزی (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) محمدپارسا متدین (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) علی محمدیان (پایه دهم-ریاضی فیزیک)

متولدین دی ماه : سیدامیررضا آقاسید یوسفی (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) پوریا ابراهیم نژاد (پایه یازدهم-علوم تجربی) محمدتقی اسمعیلی (پایه دوازدهم-علوم تجربی) ایلیا امیری (پایه یازدهم-علوم تجربی) ابوالفضل بدرکورائیم (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) سیدبابک حسینی (پایه یازدهم-علوم تجربی) محمد خسروی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) آرتین خلفازاد (پایه دوازدهم-علوم تجربی) آتیلا راستگوئی (پایه دهم-علوم تجربی) مسعود روستایی (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) پارسا زارعی اسفندآبادی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امیررضا شهابی فر (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علیرضا قنبریان توت (پایه دهم-علوم تجربی) علیرضا لطیفی (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) محمدرضا ماله میر (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) آبتین معیری (پایه یازدهم-علوم تجربی)

متولدین بهمن ماه: علی ارباب صادقی قمی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) محمدماهان اطلسی ایاز (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) امیرحسین اکبری راد (پایه یازدهم-علوم تجربی) بهنام پور نبی برکادهی (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) محمدرضا حسین زاده (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) محمدمهدی خوش نما (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) امیررضا دانش (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) محمد سلیقه دوست (پایه دهم-ریاضی فیزیک) فرزاد عباسی (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) محمدرضا عسکری مهرآبادی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امیررضا عمورضائی تفتی (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) محمدمهدی مرادی رودپشتی (پایه دوازدهم-علوم تجربی)

متولدین اسفند ماه : پویا باقرآبادی (پایه دهم-علوم تجربی) علی رجبی فقیهی (پایه یازدهم-علوم تجربی) محمدامین سلطان بیگی (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) ماهان طویلی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) مانی قربانی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امیرحسین کوهی علیشاه (پایه دهم-ریاضی فیزیک) علی نوید (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امید نیازی ایلخچی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امیرحسین همتیان (پایه دهم-علوم تجربی)

متولدین فروردین ماه: سیدامیرحسین آقاسیدیوسفی فرزاد ارجمندی سیدمهدی جدی حسینی محمدرضا جعفری امیرحسین حیدری حافظ رضائی پارسا سعیدی ماهان فرقانی امید گرجی مهیار گوهررخی امیر هاشمی دولابی

متولدین اردیبهشت ماه : پرهام اشرفی آراد بیرون دار امیرعلی پیروزفر آرمین سیف انوری پرهام شراهی محمدپارسا قائیدی محمدسینا محمدی ایشکاء